دوره 7، شماره 70، فروردین 1403، صفحات 146 - 151
نویسندگان : فرزانه سلیمانی * و سارا شریفی

چکیده :
هوش هیجانی به توانایی درک و مدیریت احساسات خود و احساسات دیگران اطلاق می‌شود. این مهارت نقشی اساسی در موفقیت در همه جنبه‌های زندگی، از جمله تحصیلات ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌پردازد. در این مقاله از روش مرور ادبیات برای بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه استفاده شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود دارد. دانش‌آموزانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، در موارد زیر توانمندتر هستند: مدیریت احساسات: این دانش‌آموزان می‌توانند احساسات خود را به طور موثرتری درک و تنظیم کنند و در مواجهه با چالش‌ها و استرس‌ها خود را کنترل کنند. انگیزه خود: این دانش‌آموزان اهداف واضحی برای خود دارند و برای رسیدن به آنها مشتاق و پشتکار هستند. مهارت‌های روابط اجتماعی: این دانش‌آموزان می‌توانند روابط مثبتی با معلمان، همکلاسی‌ها و سایر افراد برقرار کنند و به طور مؤثر با آنها ارتباط برقرار کنند. حل مسئله: این دانش‌آموزان می‌توانند به طور موثر مشکلات را حل کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، هوش هیجانی بالا با عزت نفس، تاب آوری و سلامت روان دانش‌آموزان نیز مرتبط است. همه این عوامل در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارند. هوش هیجانی مهارتی اساسی برای موفقیت در تحصیل و زندگی است. مدارس و معلمان باید برای تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان تلاش کنند.

کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموزان، آموزش


مشاهده مقاله
86
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ فروردین ۱۴۰۳