راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

 • مقالات ارسال شده می­ تواند به شکل علمی پژوهشی،علمی ترویجی، علمی تخصصی ، علمی تحلیلی یا مروری باشد.
 • مقاله باید ساختار علمی‌ لازم را داشته باشد.
 • چکیده‌ حداکثر دارای 180 واژه و دربردارنده‌ عنوان و موضوع مقاله، روش و مهم‌ترین نتایج تحقیق، به همراه فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به فارسی و انگلیسی ضمیمه‌ مقاله شود.
 • مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی  نیز می توانند برای روند داوری و پذیرش برای مجله ارسال شوند.
 • درج مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام کامل رشته تخصصی، تلفن ثابت و همراه، فاکس، ایمیل و نشانی پستی، الزامی است. در مقاله های مشترک، نویسنده مسئول باید معرفی گردد.
 • مقاله باید اصیل و حاصل مطالعه و پژوهش نویسنده بوده و نتایج جدید داشته باشد. مقاله های ترجمه شده نیز باید از نشریات معتبر مرتبط با محورهای مجله باشد.
 • بخش نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و منابع مطالب جزء الزامی‌مقاله می‌باشد.
 • از هر گونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در مقاله خودداری گردد.
 • حجم مقالات با توجه به صفحه‌بندی نشریه کمتر از 12 صفحه، 300 کلمه‌ای و بیشتر از 25 صفحه نباشد.
 • اعلام پذیرش نهایی مقاله برای چاپ، پس از تایید داوران، مشاوران علمی و هیأت تحریریه صورت می گیرد. پس از صدور پذیرش نهایی، حق چاپ مقاله همواره برای مجله محفوظ است.
 • مسئولیت درستی و نادرستی مقاله از هر حیث ( علمی، حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده) با نویسنده یا نویسنده گان است و مجله در این زمینه مسئولیتی ندارد و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 • حق ویراستاری مقاله برای مجله محفوظ است و مقاله دریافتی پس از پذیرش نهایی، بازگردانده نخواهد شد.
 • پس از ارسال مقاله به مجله، ارتباط با نویسنده مانند اعلام وصول، وضعیت مقاله در فرایند گردش کار و تمام مکاتبات بعدی تنها از طریق پایگاه الکترونیکی  مجله یا ایمیل مجله امکان پذیر است.

 

توجه: لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.

 

 راهنمای نگارش مقالات

 

دانلود فرمت نگارش مقالات

 

 

دانلود فرمت نگارش مقالات

 

راهنمای ارسال مقالات