دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 99، صفحات 117 - 123
نویسندگان : احمد رضا امین پور * و هاجر امین پور

چکیده :
مدارس نقش مهمي در پيشبرد امر بهداشت رواني در سطح جامعه دارند. معلمان و مربيان به عنوان عناصرکليدي آموزش و پرورش در انجام وظايف آموزشي و پرورشي اگر با نيازهاي مختلف جسماني، رواني و اجتماعي شاگردان آشنا و از نکات اساسي مربوط به برخورد مناسب با کودکان و نوجوانان سر کلاس درس و محيط مدرسه، آگاهي داشته باشند، بهتر مي‌توانند آنان را در جهت نائل آمدن به پيشرفت تحصيلي و در نهايت کسب يک شخصيت استوار ياري كنند. در این مقاله سعی برآن داریم تا به بررسی بهداشت و سلامت روانی دانش بپردازیم.از آنجایی که این مدرسه برنامه های بهداشتی را در سال اخیر عملیاتی کرده است در این بررسی می خواهیم بازخورد آن را مورد آزمون قرار بدهیم.

کلمات کلیدی :
اختلال یادگیری، بهداشت محیط آموزشی