دوره 1، شماره 3، شهریور 1397، صفحات 76 - 84
نویسندگان : مهرداد برون *

چکیده :
آنچه در این پژوهش و تحقیق ملاحظه می کنید نه نگرش روان شناسانه به مسئله تعلیم و تربیت است و نه دیدگاهای یک عالم به مسائل پرورشی ـ تربیتی . بلکه تعلیم و تربیت از دید یک معلم است ، آموزگاری که سالها در کنار نونهالان این باغ هستی دانسته های خود را همچو گنجی به نسل بعد منتقل نموده است و در این راستا خود نیز صاحب تجارب ارزشمندی شده است .در این مقاله انواع تعلیم و تربیت و موانع تعلیم و تربیت صحیح و راه هایی هایی برای مقابله با موانع تعلیم و تربیت و هدف نهایی تعلیم و تربیت را بشناسیم بیان می کند.

کلمات کلیدی :
تعلیم و تربیت، نوجوانان و جوانان ، هدف