دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 628 - 637
نویسندگان : حليمه سندی ثمره *

چکیده :
عيد نوروز از اعياد بزرگ ايرانيان است كه از زمان بسيار قديم تا كنون ادامه داشته و مردم ايران هر سال اين عيد را جشن مي گيرند، عيد از واژه عود به معناي حادثه بزرگ و در اصطلاح به نخستين روز فروردين گفته مي شود . به عيد نوروز در روايت هم اشاره شده و از جمله اتفاقاتي كه مصادف با عيد نوروز است، پيمان گرفتن خداوند از بندگان ، شكسته شدن بت ها توسط حضرت ابراهيم (ع) فرو رفتن آب زمين و آرام گرفتن كشتي حضرت نوح (ع) بر كوه جودي مي باشد كه اين موارد نشان دهنده اهميت اين روز بزرگ است. عيد نوروز از نظر اسلام آدابي دارد كه رعايت آن ها ، باعث شادي بيشتر و گرامي داشت ايـن روز عظيـم مي گردد. مانند : غسل ، روزه ، هديه دادن ، ديد و بازديد ، پوشيدن لباس تميز و شناخت صحيح عيد و آداب و رفتار مطابق با شرع و عقل و از بين بردن خرافات هدف اين تحقيق مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و به روش توصيفي اسنادي مي باشد.

کلمات کلیدی :
نوروز ، عيد ، اسلام ، عيد نوروز ، خرافات.


مشاهده مقاله
324
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱