دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 147 - 135
نویسندگان : نیما سبلانی طالشمکائیل * و خیام سبلانی طالشمکائیل

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بهبود مشکلات املایی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی مدرسه تختی، شهرستان بیله سوار، صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کیفی- موردپژوهی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمام دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی مدرسه تختی که شامل 14نفر می باشد، است.کلیه جامعه آماری نیز به عنوان نمونه در نظرگرفته شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع مشاهده و بررسی تکالیف دانش آموزان می باشد. در این پژوهش سعی گردید مشکلات رایج املایی دانش‌آموزان، به حداقل کاهش یابد. برای بهینه‌سازی روش آموزش املا (به عنوان یک ماده درسی که قابل آموزش است؛ نه به عنوان یک درس که همیشه ارزشیابی می‌شود)، از روش‌های نوین آموزش املا، در قالب تهیه محتوای الکترونیکی قابل ارائه در برد هوشمند، رایانه و پروژکتور و... بهره گرفته شد. روش‌های جدید آموزش املا جایگزین روش مرسوم دیکته گویی شد و کلمات در قالب سی‌دی‌های کمک آموزشی، اسلاید کلمات با نحوه تلفیق حروف، آموزش املای آنلاین و ترکیب با کمک برد هوشمند توسط معلم، آموزش داده شد و با کمک روش‌های نوین دیکته گویی ارزشیابی شد. استمرار برنامه در طول سال تا پایان درس، توانست دانش‌آموزانی را پرورش دهد که نه تنها در املا، بلکه در چهار مهارت اصلی زبان‌آموزی (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) مهارت بسزایی به دست آوردند. نتایج پژوهش به کاهش چشمگیر اشکالات املایی دانش‌آموزان اشاره داشت.

کلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، مدرسه، کلاس، املا، دانش آموزان