دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 239 - 230
نویسندگان : فاطمه متاجی نیموری * و فائزه سالاریان

چکیده :
يکي از مهم ترين آسيب های خانوادگي طلاق است، که به عنوان مسئله ای اجتماعی می تواند زمینۀ بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضأ زمینه ی بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی را پدید آورد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل پیش بینی کننده طلاق می باشد. با توجه به هدف، روش تحقیق مطالعه ای و از لحاظ ماهیت موضوع تحلیلی – توصیفی است. ابزار گرداوری داده مقالات و کتب می باشد. نتایج تحقیق نشان داد ازجمله علل طلاق دلزدگی زناشویی، تحمل پریشانی، احساس تنهایی، بي توجهي مردان به زنان، بي مسئوليتي، خشونت، مشكلات ارتباطي و جنسی، عدم حضور مؤثر در منزل، نداشتن برنامة مناسب اوقات فراغت، شرايط خانوادگي، دخالت هاي خانواده ها، پايگاه اقتصادی- اجتماعي فرد، شغل، درآمد، اعتیاد و شبکه های مجازی و ... می باشد. لذا به سازمان ها و مسئولین زیربط پیشنهاد می شود که جلسات و کارگاه های آموزشی مدون در زمینه ازدواج پایدار و افزایش مهارت های زناشویی برگزار و همچنین ترویج فرهنگ مراجعه خانواده به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات از طریق رسانه های ملی انجام گیرد تا بتوان این مسئله اجتماعی را کاهش دهند.

کلمات کلیدی :
پیش بینی کننده، طلاق، زنان، مردان.