شرحی مختصر بر اختلالات یادگیری
شرحی مختصر بر اختلالات یادگیری
دوره 2، شماره 21، اسفند 98، صفحه 40 - 49
نویسندگان : شاهو بهرامی *

چکیده :
ناتوانی های یدگیری، یکی از بزرگترین و شاید جنجال یرانگیزترین مقوله های آموزش و پرورش استثنایی است.اختلال یادگیری به گروه ناهماهنگی از اختلال ها اطلاق می شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به کارگیری توانایی های خواندن ، نوشتن و ریاضیات آشکار می شود.مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای تهیه گردیده و منابع آن شامل کلیه کتاب ها، پایان نامه ها و نشریات مرتبط در این موضوع می باشد قصد دارد تا نگاهی مختصر بر اختلال یادگیری، انواع ، ویژگی ها، علائم، ملاک های تشخیص و آموزش ها و پیشنهادات لازم برای رفع این اختلال ارائه دهد.

واژگان کلیدی :
اختلال یادگیری، انواع اختلال یادگیری، علائم اختلال یادگیری