دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 111 - 124
نویسندگان : ساره رضازاده میرصادقی و محمدمهدی نظرپور *

چکیده :
علم روان‌شناسی به دلیل ماهیت و موضوع خود دارای جایگاهی استثنایی در میان علوم می باشد. اگرچه روان‌شناسی در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود به طور چشمگیری دستخوش تغییر شده، مهم‌‌‌ترین سوالات و مسائل آن همچنان پابرجا مانده است. با آگاهی از جایگاه کنونی روان‌شناسی و چالش‌ها و پیشرفت‌های آن می توان مسیر آینده این رشته علمی را مورد بحث و بررسی قرار داد. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف پاسخ به پرسش کلیدی روان‌شناسی به کجا ره می‌سپارد، در دو بخش نگاهی به امروز و نگاهی به فردا، به برخی چالش‌ها و حوزه‌های نوظهور و مهم در آینده روان‌شناسی در زمینه‌های نظری و کاربردی پرداخته است. پیشرفت‌های فناوری و تاثیرات متعاقب آن بر روان‌شناسی(چه در زمینه‌ پژوهشی و چه مداخلات)، روان‌شناسی سایبری، پارادایم فرارشته‌ای فلسفه علم، تحولات در مطالعه بهزیستی و روان‌شناسی مثبت و نقش علوم اعصاب در آینده‌ی روان‌شناسی برخی از موضوعات قابل توجه و تاثیرگذار در مسیر پیش روی این رشته بوده که در این مقاله مورد کاوش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
آینده روان‌شناسی، فناوری، مداخلات نوین، روان‌شناسی سایبری، بهزیستی، تحلیلی


مشاهده مقاله
155
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲