آمنه مقدّم و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 57 - 41

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

جعفر ابراهیمی * و سید علی زارعی و جواد شریفیان و محمد کریمی
صفحات 82 - 72

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

ریحانه اکرمی * و شراره امینی و سارا سلیمانی و علی فتحی آشتیانی
صفحات 105 - 95

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

زهرا چایش و ناهید شیرپور و علی مدد مالکی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 110 - 106

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

زهرا ساداتی نژاد و یحیی یار محمدی * و محمد رضا صیرفی
صفحات 120 - 111

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سعاده حسینی شکوه و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 141 - 133

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سیّده حکیمه موسوی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 169 - 153

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمد خوب چهره و احمد اکبری * و هادی پورشافعی و مسلم چرابین
صفحات 196 - 182

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

ناهید شیرپور و فرشته شیرپور و علی مدد مالکی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 217 - 208

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513

 

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگی-دکتر حمید جعفریان یسار-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر غلامحسین عسکری رباطی-دکتر محمد ایدی-دکتر سهیل ذوالفقاری-دکتر محمد حسین ابتکاری-دکتر مهدی ملکی-دکتر سمیه حسن نیا-دکتر علی کرمی-دکتر مسعود اکبرزاده-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر عبدالله حق شناس-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر حسن امین پور-دکتر عباس کیانفر-دکتر مرتضی شکری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر علیرضا عسکرپور-دکتر مصطفی نوری-دکتر مجتبی دهدار-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر قاسم خدادادی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهسا ساداتی بالادهی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده-دکتر رضا سروش-دکتر سمیه پاپی-دکتر فاطمه سهرابی پور-دکتر محسن خسروی- دکتر مجید کرامتی مقدم- دکتر مژگان فریدون نژاد- نیما سبلانی طالشمکائیل

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده