زهرا کرمانی مامازندی * و فاطمه سادات فخرعالمی و هانیه حسینی واحد و علی علیخانی خامسی
صفحات 1 - 10

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

نصراله قشقایی زاده و سید عبدالمجید افرازی * و پروانه عزتی و زهرا سادات افرازی
صفحات 26 - 43

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امیرحسین مهدی مقدم * و زهرا غلامی و امید غفوری
صفحات 44 - 54

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمد حسینعلی زاده * و عزت اله احمدی و کریم عبدالمحمدی و شهاب صایب منش
صفحات 71 - 91

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

احمد مرعی و مریم کوتی و مهدی سلمان پور کوتی و قاسم ساکی و شفیقه حویزایی و امیرحسین مهدی مقدم *
صفحات 125 - 134

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار 80410
حیطه فعالیت: روانشناسی (تمام گرایش ها)- علوم تربیتی (تمام گرایش ها)- آموزش و پرورش ( تمام گرایش ها)
شاپا: 2588-7513

 

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگی-دکتر حمید جعفریان یسار-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر غلامحسین عسکری رباطی-دکتر محمد ایدی-دکتر سهیل ذوالفقاری-دکتر محمد حسین ابتکاری-دکتر مهدی ملکی-دکتر سمیه حسن نیا-دکتر علی کرمی-دکتر مسعود اکبرزاده-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر عبدالله حق شناس-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر حسن امین پور-دکتر عباس کیانفر-دکتر مرتضی شکری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر علیرضا عسکرپور-دکتر مصطفی نوری-دکتر مجتبی دهدار-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر قاسم خدادادی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهسا ساداتی بالادهی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده-دکتر رضا سروش-دکتر سمیه پاپی-دکتر فاطمه سهرابی پور-دکتر محسن خسروی- دکتر مجید کرامتی مقدم- دکتر مژگان فریدون نژاد- نیما سبلانی طالشمکائیل

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده